TR EN

HÜKÜM VE KOŞULLAR

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Taraflar

SATICI/SAĞLAYICI

Unvanı: Nekodu Teknoloji LTD

Adres: Çınarlı Mh. 1572. Sk. No:33 35170 Konak, İzmir, Türkiye

Unvanı: Nekodu Technology Inc

Adres: 312 W 2nd St, Casper, WY 82601, USA

E-posta: infonekodu.com

ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adres:

E-posta:

Telefon:

Terimler

İşbu sözleşmede (SÖZLEŞME) yer alan "BİZ", "BİZİ", "BİZE", "BİZDE", "BİZDEN", "BİZİM", "SATICI“, "SAĞLAYICI", "HİZMET VEREN", "NEKODU" ve "NEKODU TEKNOLOJİ" terimleri Nekodu Teknoloji Limited Şirketi‘ni ve Nekodu Technology Inc Şirketi‘ni ifade eder.

"SİZ", "SİZİ", "SİZE", "SİZDE", "SİZDEN", "SİZİN", "HİZMET ALAN", "KULLANICI“ ve "ALICI“ terimleri işbu sözleşmeyi kabul eden ve taraf olma suretiyle talepte bulunan herhangi bir kişi veya kuruluşu ifade eder.

"SİTE“ ve "WEB SİTESİ“ terimleri www.digigammon.com internet sitesini ve bu alan adına ait ilgili elektronik kanalları ifade eder.

"DİJİTAL ÜRÜN“ ve "ELEKTRONİK ÜRÜN“ terimleri Nekodu Teknoloji tarafından geliştirilmiş, fiziksel olarak elle tutulamayıp somut olmayan dijital ortamda kullanıcının erişimine sunulan bütün program ve yazılım vb. ürünleri kapsar (örnek: Digigammon Digitimer ve Digigammon Transcriptor yazılımları)

"FİZİKSEL ÜRÜN“ terimi Nekodu Teknoloji tarafından satılan somut donanımları ve cihazları kapsar. (örnek: Digigammon Monster Kit ve diğer donanımlar)

"ÜRÜN“ terimi Nekodu Teknoloji fiziksel ve dijital ürünlerini kapsar.

"TESLİMAT YERİ“ SATICI’nın bildirdiği ve ALICI’nın onayladığı yer ve konumu ifade eder (örnek etkinlik yeri vb.)

1. Konu

İşbu sözleşmenin konusu, NEKODU TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ’NE (SATICI) ait www.digigammon.com internet sitesinden veya herhangi bir elektronik kanaldan ALICI’nın elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmede ve sitede içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri veya tüketicinin bulunduğu ülkenin uyguladığı tüketiciyi koruma mevzuatları gereğince SATICI ile ALICI arasındaki sorumlulukların, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, SATICI’nın ürün ve hizmetlerini sipariş etmekle, kurmakla, kullanmakla ya da herhangi bir şekilde bu ürün ve hizmetlere erişmekle işbu sözleşmeyi, Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nı ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni (EULA) kabul etmiş olur.

2. Ürün Özellikleri

Satın Alınan Ürünler ve Adetleri:

Tüm Vergiler Dahil Satış Fiyatı:

Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli:

Satılan ELEKTRONİK ÜRÜNLER ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu elektronik posta adresine elektronik olarak veya ALICI tarafından bildirilen diğer bir elektronik veri taşıyıcı cihaza transfer edilerek, TESLİMAT YERİ‘nde SATICI marifetiyle ALICI’ya erişim sağlanacaktır.

Satılan FİZİKSEL ÜRÜNLER, ürün türüne ve ALICI’nın talebine bağlı olarak TESLİMAT YERİ‘nde SATICI marifetiyle ALICI’nın belirtmiş olduğu kişiye teslim edilecektir.

3. Teslimat Masrafları ve İfası

SİTE‘de SATICI tarafından satışa sunulan ürünlerin ALICI tarafından sipariş edilmesi halinde 4077 sayılı TKHK uyarınca ürün satışında teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde veya ilan ettiği şekilde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın TESLİMAT YERİ'nde bulunmaması durumunda dahi SATICI, ürünün edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra TESLİMAT YERİ'nde yapılır.

SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI’nın sunduğu ve ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

SATICI tarafından ALICI’nın bildirdiği elektronik posta hesabına gönderilerek veya ALICI’ya ait diğer bir elektronik veri taşıyıcı cihaza transfer edilerek tam olarak ve zamanında teslim ve ifası gerçekleştirilen ürünlerin bir teslimat masrafı bulunmamaktadır.

4. Alıcının Beyan ve Taahhütleri

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene ederek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

SATICI tarafından ELEKTRONİK ÜRÜN‘ün ALICI’nın bildirdiği elektronik posta hesabına gönderilmesiyle veya ALICI’ya ait diğer bir elektronik veri taşıyıcı cihaza transfer edilmesiyle ürünün teslim ve ifası tam ve gereği gibi yerine getirilmiş olmaktadır.

ALICI tarafından cayma hakkı FİZİKSEL ÜRÜNLER için maksimum 1 (bir) gün ile sınırlıdır ve bu hak ürünün teslim ve ifasından 24 (yirmi dört) saat sonra sona erer. SATICI tarafından bildirilen kampanya vb. özel durumlarda, ALICI’nın cayma hakkı TESLİMAT YERİ’nde gerçekleşen etkinliğin sonuna kadar SATICI tarafından bildirilen koşullarda uzatılabilir.

ALICI tarafından cayma hakkı kullanılacaksa fatura iade edilmelidir. Fatura aslı ibraz edilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır. Elektronik ortamda ani edimli teslimat söz konusu olduğunda cayma hakkının kullanılması ifa şekli ve ürün özellikleri itibarıyla bulunmamaktadır ve DİJİTAL ÜRÜNLER için ALICI’nın herhangi bir cayma hakkı bulunmamaktadır.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması veya ayıplı ürünün geri gönderilmesi gibi durumlarda gönderi bedelleri ALICI tarafından karşılanır ve teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ayrıca ALICI, TESLİMAT YERİ‘nde ALICI’nın bildirdiği kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

Satışa konu ürünün elektronik bir ürün ise, ALICI’ya usulüne uygun ve elektronik ortamda teslim edilen ürünün SATICI tarafından bu andan itibaren kimin tarafından kullanıldığını izlemek veya denetlemek mükellefiyeti bulunmamaktadır. ELEKTRONİK ÜRÜN satışında teslim masrafı bulunmadığı gibi niteliği itibarıyla cayma beyanında veya iade talebinde bulunulamaz.

ALICI’nın ihmal, kusur, kasıt ve hatalarından dolayı ya da sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesinden dolayı SATICI’nın, ALICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin zarara uğraması durumunda SATICI’nın maddi, manevi ve sair hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Ayrıca ALICI, SATICI’nın bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’nın ürün ve hizmetlerini herhangi bir şekilde kullanmak suretiyle en az 18 yaşında (veya daha büyük) olduğunu ve işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

ALICI tarafından sağlanan bilgiler doğru, eksiksiz, güncel olmalı ve bu bilgiler hukuka aykırılık taşımamalıdır. SATICI ile paylaşılan tüm bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumlu olup; bu kapsamda yaşanacak aksaklıklardan ya da ihlallerden SATICI sorumlu değildir.

ALICI’nın SATICI tarafından sağlanan ürünleri sürekli olarak hatalı kullanması; kötü niyetli hareket etmesi; kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde hareket etmesi veya herhangi bir şekilde işbu sözleşmeye aykırı davranmasından SATICI sorumlu değildir.

SATICI, ALICI’ya sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. SATICI her zaman tek taraflı olarak herhangi bir nedenle gerekli gördüğünde ALICI’ya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ALICI işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda SATICI’nın, ALICI’ya karşı mevzuattan doğan zorunluluklar dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur.

SATICI tarafından ALICI’ya sağlanan elektronik ürünlerin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için ALICI’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ALICI’nın, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından dolayı elektronik ürünlerin işlevselliğinin aksamasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

SÖZLEŞME kapsamındaki ürün ve hizmetlerin sağlanması için kullanılan ürün ve/veya hizmetler SATICI’ya ait olup; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altında olduğundan, ALICI kendisiyle paylaşılan ürün veya hizmet üzerinden elde etmiş olduğu ya da elde edebileceği içerik ve/veya teknik altyapıyı (kod, işleyiş vs.) herhangi bir şekilde (tersine mühendislik gibi) kopyalamayacak, işlemeyecek, değiştirmeyecek, yaymayacak ve işleyişini/çalışmasını bozmayacaktır. ALICI, ürün ve hizmetlere kendisi dolayısıyla erişimi olan kişilerin de bu gibi girişimlerde bulunmamasını sağlamakla yükümlüdür.

ALICI, SATICI’ya karşı gerçekleştireceği tüm işlem ve eylemlerin işbu sözleşmeye, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka uygun olacağını kabul eder.

5. Satıcının Beyan ve Taahhütleri

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, TESLİMAT YERİ‘nde ürünü teslim aldıktan sonra ilk 24 (yirmi dört) saat içerisinde hiç kullanmadan ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI/SAĞLAYICI‘ya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. SATICI tarafından bildirilen kampanya vb. özel durumlarda, bu cayma hakkı TESLİMAT YERİ‘nde gerçekleşen etkinliğin sonuna kadar SATICI tarafından bildirilen koşullarda uzatılabilir. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. SATICI, ürünü teslimattan sonraki ilk 24 (yirmi dört) saat içerisinde TESLİMAT YERİ’nde hiç kullanılmadan iade alır. SATICI tarafından bildirilen kampanya vb. özel durumlarda, bu cayma hakkı TESLİMAT YERİ‘nde gerçekleşen etkinliğin sonuna kadar SATICI tarafından bildirilen koşullarda uzatılabilir.

Üründe bir ayıp iddiası var ise SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ilgili teknik servise ALICI tarafından gönderilebilir.

ELEKTRONİK ÜRÜNLER için ürünün niteliği gereği teslim edilme gerçekleştiğinde iade talebinde bulunma veya cayma beyanında bulunma olanağı bulunmamaktadır.

6. Sözleşmeye Konu Ürünün Özellikleri

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.digigammon.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

7. Ürünün Fiyatı ve Ödeme Planı

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. Bu sözleşme ile satışa konu ürünlerin taksitle veya vadeli satışı söz konusu olmayıp satış anında edimli şekilde peşin ödeme modeline tabidir.

Bu sitede satışa konu edilen ürünlerin bu sözleşmede izah ve ifade olunan özelliklerinden dolayı ödeme ani edimli ve tek seferde peşin şekilde yapılmakta olup ödeme planı gibi bir uygulama ve bunun sonuçları söz konusu değildir.

8. Cayma Hakkı

Tüketici Mevzuatı uyarınca; ALICI, SÖZLEŞME konusu FİZİKSEL ÜRÜN’ün ürünü kullanmadığı taktirde ve kendisine TESLİMAT YERİ‘ndeki tesliminden itibaren ilk 24 (yirmi dört) saat içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI ilgili ürünü SATICI tarafından teslim aldıktan sonraki ilk 24 (yirmi dört) saat sona erdikten sonra cayma hakkını kaybeder ve ALICI’nın cayma hakkı hiçbir şekilde kullanılamaz. SATICI tarafından bildirilen kampanya vb. özel durumlarda, bu cayma hakkı TESLİMAT YERİ‘nde gerçekleşen etkinliğin sonuna kadar SATICI tarafından bildirilen koşullarda uzatılabilir.

Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. ALICI’nın firma/şirket olması halinde ürün ile gönderilecek olan fatura üzerine “iade faturası” ibaresi yazılması zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı ibraz edilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

ELEKTRONİK ÜRÜNLER (örneğin Digigammon Digitimer ve Digigammon Transcriptor yazılımları), elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler kapsamında ürünler niteliğinde olduğu için cayma hakkına konu edilemez.

9. Mücbir Sebepler

SATICI ve ALICI tarafından işbu sözleşmenin kurulması sırasında öngörülemeyen, işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, terör eylemleri, infilak, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik ve/veya internet kesintisi, internet servislerinin çalışmasını durduran veya aksatan ddos veya benzeri fiziki veya sanal saldırılar, sabotajlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır.

SATICI’nın mücbir sebep/ler nedeniyle işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da gecikmesi halinde SATICI, mücbir sebep/ler sonucunda yerine getiremediği veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. Bildirimler

SATICI ve ALICI’nın işbu sözleşme nedeniyle birbirlerine gönderecekleri bildirimler, satış kanallarında belirttikleri adrese veya e-posta adreslerine gönderilecektir. SATICI ve ALICI’nın satış kanallarında belirttikleri adres veya e-posta adreslerinde bir değişiklik olması halinde değişikliği yapan, adres ve/veya e-posta adresini derhal güncelleyecektir. Aksi takdirde; satış kanallarında belirtilen adreslere ve e-postalara yapılacak tüm bildirimler, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

11. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

12. Gizlilik

SATICI, ALICI’nın kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlemekte olup; SATICI’nın kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik kurallarının yer aldığı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Güvenlik Politikası’na buradan erişilebilir.

13. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)

ALICI, SATICI’nın elektronik ürün ve hizmetlerini (dijital ürünler programlar, yazılımlar vb.) sipariş etmekle, kurmakla, kullanmakla ya da herhangi bir şekilde bu ürün ve hizmetlere erişmekle bu ürünlerin içerisinde bulunan “LICENSE“ isimli dosyada kayıtlı “Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)“ni kabul etmiş olur.

14. Şartların Dili

SATICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Gizlilik ve Güvenlik Politikası, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) veya diğer başka kural veya politikaların Türkçeden başka dillere çevrilmiş biçimlerini sunsa bile, bu yalnızca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Çevrilen sürümler, Türkçe sürümünden daha farklı bir anlama geliyorsa, o zaman geçerli olan sürüm Türkçe sürüm olacaktır. Türkçe sürümün bulunmadığı durumlarda geçerli sürüm İngilizce sürüm olacaktır.

15. Uyuşmazlıkların Çözümü

ALICI ve SATICI arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda sorun karşılıklı çözülemediği takdirde Türk Hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

15. Yürürlük

ALICI’nın yukarıda bahsedilen satış kanalları üzerinden ilgili ürünleri sipariş vermesi, ALICI’nın işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir. SÖZLEŞME ALICI’nın sipariş vermesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

1. Amaç

Gizlilik ve Güvenlik Politikası, NEKODU TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ (NEKODU) tarafından herhangi bir platformda (www.digigammon.com internet sitesi ya da mobil uygulamalar vb.) sağlanan ve DIGIGAMMON adı altında gruplandırılan ürün ve hizmetlerin herhangi birinden yararlanacak olan kişilerin (KULLANICI olarak anılacaktır.) NEKODU’ya sağlayacağı verilerin korunmasına ilişkin KULLANICI’ların aydınlatılması amacıyla oluşturulmuştur. DIGIGAMMON hizmetlerinin kullanımı, KULLANICI’nın bu bilgilendirmeyi okuduğu, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelmektedir. Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda kabul etmediği bir hüküm bulunduğu takdirde DIGIGAMMON ürün ve hizmetlerinin kullanımına son vermek KULLANICI’nın sorumluluğundadır. NEKODU, dilediği zaman ve herhangi bir kişinin izin veya onayına bağlı olmaksızın DIGIGAMMON ürün ve hizmetlerinin kullanımına ara verebileceği gibi DIGIGAMMON ürün ve hizmetlerinin kullanımını ve desteğini tamamen sona da erdirebilir.

2. Verilerin Toplanması

Herhangi bir platformda sunulan herhangi bir DIGIGAMMON ürün ve hizmetinin kullanımı sırasında doğrudan NEKODU ile paylaşılan KULLANICI’lara ait bütün veriler (ad, soyad, adres, e-posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler vb.) ilgili mevzuat kapsamında NEKODU tarafından toplanmaktadır.

NEKODU, DIGIGAMMON ürün ve hizmetlerinden yararlanan KULLANICI’lara ait,

• IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi vb. cihaz bilgilerini;

• DIGIGAMMON ürün ve hizmetlerinin kullanımına ait kullanım zamanı, süresi, sıklığı, yöntem ve koşulları ile ilgili bilgileri;

• DIGIGAMMON ürün ve hizmetleri kullanılırken oluşturulan tüm bilgileri ve

• KULLANICI tarafından NEKODU’ya doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle iletilen tüm kişisel bilgileri toplayabilmektedir.

Bu doğrultuda NEKODU, KULLANICI’ların hizmet kullanımı hakkındaki bilgilerini teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) aracılığıyla elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere KULLANICI’nın tarayıcısına (browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcıların pek çoğu başta çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak KULLANICI’lar dilerse çerezlerin engellenmesini veya çerezler gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Çerezlerin Kullanıcı tarafından reddedilmesi veya herhangi bir şekilde engellenmesi durumunda NEKODU’nun KULLANICI’ya sağladığı DIGIGAMMON ürün ve hizmetlerinde aksamalar meydana gelebilir.

DIGIGAMMON hizmetlerinin kullanımı sırasında KULLANICI tarafından sunulan ödeme bilgileri (banka kartı, kredi kartı, banka hesabı bilgileri vb.) DIGIGAMMON’dan bağımsız olarak üçüncü parti ödeme sistemi sağlayıcıları tarafından şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılmaktadır. Ödeme bilgilerinin kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilmektedir. Ödeme ile ilgili hiçbir bilgi NEKODU tarafından görüntülenmemekte ve kaydedilmemektedir. Bu nedenle üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi mümkün olmamaktadır. KULLANICI’nın DIGIGAMMON hizmetlerini kullanımı sırasında kendi donanım ve yazılımında oluşabilecek tüm hatalardan ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından KULLANICI sorumludur.

3. Verilerin Saklanması

KULLANICI’lara ait veriler, NEKODU Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan sistemlerinde bu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’na ve KVKK’ye uygun olarak yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve DIGIGAMMON ürün ve hizmetlerinin daha iyi bir şekilde KULLANICI’lara sunulabilmesi için NEKODU tarafından saklanmaktadır.

4. Verilerin Kullanılması

NEKODU, DIGIGAMMON aracılığıyla topladığı Kullanıcı’lara ait verileri; Gizlilik ve Güvenlik Politikası, Hizmet Koşulları Sözleşmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun olacak şekilde; KVKK ve elektronik ticaret mevzuatı başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve KULLANICI’lara etkin ve kaliteli hizmet sunumu, ürün ve hizmet açısından pazarlama faaliyetinde bulunma, KULLANICI’larla irtibat kurma, bilgi güncelleme ve benzeri amaçlarla kullanmakta ve işlemektedir.

5. Haklar

KULLANICI’lar, NEKODU'ya başvurarak

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesiyle kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

6. Sorumluluklar

NEKODU ile paylaşılan KULLANICI’lara ait veriler, resmi mercilerden yürürlükteki mevzuata uygun talep gelmesi halinde bu mercilere iletilecektir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası, DIGIGAMMON hizmet sağlayıcılarındaki herhangi bir güncellenme veya KULLANICI’lardan NEKODU'ya yeni öneriler gelmesi durumunda, ya da NEKODU tarafından gerekli görülen herhangi bir durumda veya herhangi bir gerekçeyle, NEKODU tarafından önceden KULLANICI tarafına ilgili mevzuata uygun olarak herhangi bir bildirimde bulunularak güncellenebilir. Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümleri güncellendiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. DIGIGAMMON hizmetlerinin her kullanımında Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nı yeniden gözden geçirmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

NEKODU, KULLANICI’lara ilişkin kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için azami özen göstermektedir. Kullanıcı tarafından DIGIGAMMON’a erişmek amacıyla kullanılan donanım ve yazılım ile bağlantı elemanları gibi unsurların güvenliği NEKODU sorumluluğu kapsamı dışında kalmaktadır.

TR EN

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

Detayları sormaktan çekinmeyin, sorularınızı bekliyoruz!

Nekodu Teknoloji olarak, daima iletişime açığız.

Digigammon Otomatik Tavla Transkripsiyon Sistemine dair bütün sorularınızı cevaplamaya hazırız.

312 W 2nd St, Casper, WY 82601, USA

Çınarlı Mh. 1572. Sk. No:33 35170 Konak, İzmir, Türkiye